Novinarima u Narodnoj skupštini RS dostavljeni novi zaključci

U Narodnoj skupštini Republike Srpske i dalje traje sedma posebna sjednica, koja se bavi pitanjem OHR-a i neobjavljivanjem odluka visokog predstavnika u Službenom glasniku RS. U Zakonu o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/05 i 110/08), u članu 3. u stavu 1. u alineji petoj poslije riječi: „Ustavni … Nastavi čitati Novinarima u Narodnoj skupštini RS dostavljeni novi zaključci