DRUŠTVONASLOVNANOVOSTI

Ustavni sud: Neustavno tjeranje građana da kupe ono što ne žele! Šta dalje?

pogled na Eko Toplane Banjaluka

Ustavni sud Republike Srpske juče je donio odluku kojom je neustavnom proglasio dijelove Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije koju je prošle godine donijela banjalučka gradska skupština. Ustavni sud je ocijenio da je narušen princip autonomije volje ugovornih strana, jer se korisniku usluge i pored odbijanja zaključenja ugovora, a time i primanja usluge, toplotna energije isporučuje i naplaćuje.Navedeno je da odredba člana 13. stav 4. ove odluke nije u saglasnosti sa Ustavom RS, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača, te da odredba člana 68. iste odluke nije u saglasnosti sa Ustavom.

Ustavni sud saopštio je da je sporno to da se toplotna energija isporučuje i naplaćuje građaninu koji je odbio da potpiše ugovor o isporuci.

Gerila info je u nekoliko navrata pisala o tome da nova Toplana isporučuje toplotnu energiju i šalje račune i onim građanima koji je uopšte ne koriste jer ugradnjom kalorimetra imaju takvu mogućnost a sa Toplanom nemaju nikakav ugovor. Stara Toplana je svojevremeno obavijestila korisnike da sa njima raskida ugovore i takva obavještenja su završila u poštanskim sandučićima korisnika usluga stare toplane. Nova toplana sa korisnicima nije potpisivala ugovore već je samo nastavila da isporučuje energiju i šalje račune za naplatu.

Gradska uprava Banjaluka danas je saopštila da odluka Ustavnog suda još nije objavljena u izvornom obliku a napominju da su neustavnim proglašeni samo dijelovi Odluke o opštim uslovima nza proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije i da to u suštini ne mijenja mnogo.

“Prema saopštenju Ustavnog suda, vidljivo je da su neustavnim ocijenjeni samo jedan član i jedan stav drugog člana Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, a ne kompletna ili veći dio odluke. Naprotiv, ničim nije narušena cjelovitost i koherentnost važeće odluke Skupštine grada.
Član koji je oglašen neustavnim odnosi se na kaznene odredbe, a jedan stav jednog člana na potrebu sklapanja ugovornog odnosa između isporučioca i korisnika, što ne mijenja status postojećih korisnika usluge daljinskog grijanja.
Napominjemo da je već, na osnovu presuda redovnih sudova, ocijenjeno da su lica kojim se već isporučuje toplotna energija, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, korisnici usluga Eko toplana i samim tim obveznici plaćanja toplotne energije.”– saopštili su iz banjalučke gradske uprave.

Gerila info je, polovinom ove godine, pisala o problemima koje pojedini građani imaju u odnosima sa novom Toplanom ali i banjalučkim Osnovnim sudom koji građanima šalje obavještenja da su dužni da izmire svoje obaveze prema ovom preduzeću bez bilo kakve presude. Sud slanjem ovakvog obaviještenja potraživanje jedne strane prema drugoj već smatra izvjesnim i opravdanim a to ne bi trebalo da bude tako jer sud sve strane u postupku mora da posmatra jednako i da bude nepristrasan. To su za Gerila info pojašnjavali pravni stručnjaci.

“Sud ne može da opominje stranku da plati troškove sastava prijedloga za izvršenje u iznosu od 309 KM prije donošenja rješenja o izvršenju jer se ovi troškovi dosuđuju rješenjem o izvršenju. Ako rješenje nije doneseno onda ne postoji obaveza plaćanja sastava prijedloga za izvršenje. Drugim rječima, sud ne može da opominje stranke da plate nešto o čemu još nije donio odluku da su dužni da plate. Time sud prejudicira sopstvenu odluku u korist jedne stranke pred sudom a na štetu druge i time bez odluke odlučuje o nekoj pravnoj stvari.”pojašnjava u juno ove godine jedan advokat koji je dobio ovakvo obavještenje suda za svog klijenta u Banjaluci.

obavještenje Osnovnog suda u Banjaluci

U sudu su pojasnili da se radi o ekonomičnosti i da se ne stavljaju u ulogu advokata Toplane.

“Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) u okviru realizacije projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (ICEA projekat), provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju izvršnog postupka u BiH, u okviru kojih se šalju odgovarajuća Obavještenja izvršenicima da je kod suda podnesen prijedlog za izvršenje u izvršnim komunalnim predmetima (u predmetima u kojima je podnesen prijedlog za izvršenje, a u kojima izvršenje još nije dozovoljeno), a sve imajući u vidu veliki broj izvršnih, naročito komunalnih predmeta u bh pravosuđu, kao i preporuke i obaveze koje je BiH preuzela na putu ka EU u pogledu unapređenja izvršnog postupka. Trenutno od strane VSTS BiH u provođenju ovog projekta u Osnovnom sudu u Banjoj Luci angažovan je jedan dostavljač na dostavljanju Obavještenja izvršenicima, a sve u cilju ekonomičnijeg sprovođenja izvršnih postupaka i smanjenja troškova.”– rekli su tada u Osnovnom sudu.

Gerila je u nekoliko navrata objavila i svjedočenja banjalučana koji mimo svoje volje dobijaju račune za naplatu robe koju ne žele.

“Jedan sam od korisnika toplotne energije koju je isporučivala stara toplana .Grijanje po uslovima Eko toplane nisam htio prihvatiti (ugovor nisam potpisao) tražio sam da mi se umjesto mjesečnog fiksnog iznosa računatog po m2 st.prostora utvrdi iznos transportnih troškova prema količini isporučene toplotne energije mjerene preko kalorimetra. Oni su uporno slali račune a u martu su sudu podnijeli nalog za prinudnu naplatu po kome je sud umjesto rješenje donio obavjest o izvršnom postupku bez pravnog lijeka čime bez ikakvog osnova svrstao na stranu tražioca izvršenja. Molim da mi ako ste u mogućnosti dostavite kontakt pravnog tima koji zastupa pravne interese grupe građana. Unaprijed hvala.”– jedan je od mejlova je koji je stigao na adresu naše redakcije a koji smo i ranije objavili.

GERILA info

Comment here