EKONOMIJANASLOVNA

Strukovni sindikat doktora medicine RS: Vlada RS je Zakonom o platama zloupotrijebila težak položaj zdravstvenih radnika!

Strukovni sindikat doktora medicine RS je izdao saopštenje povodom novog Zakona o platama. Saopštenje prenosimo u cjelosti, bez intervencija.

Strukovni sindikat doktora medicne Republike Srpske javno izražava najoštriji protest predsjedniku Vlade Republike Srpske i ministru zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, jer su svojim prijedlogom novog Zakona o platama, koji je juče po hitnom postupku usvojila Narodna skupština Republike Srpske, ozbiljno zloupotrijebili postojeći težak i neprihvatljiv profesionalni materijalni i socijalni položaj zdravstvenih radnika i odluku o minornom i lažnom povećanju plata stavili isključivo u funkciju svoje buduće izborne kampanje.

Tvrdimo da je nesporna činjenica da je novi Zakon o platama zdravstvenih radnika usvojen uz ozbiljno kršenje odredbi Ustava i drugih propisa Republike Srpske, kao i ratifikovanih konvencija Međunarodne organizacije rada o univerzalnim pravima radnika i njihovih reprezentativnih sindikata na obavezno učešće u socijalnom dijalogu i kolektivnim pregovorima kod donošenja zakona iz oblasti radnih odnosa, a kojeg kod ekspresnog donošenja ovog važnog zakona uopšte nije bilo.

Naprotiv, prijedlog ovog zakona je usvojen po hitnom postupku i to u rekordnom roku kraćem od 24 časa od trenutka kada je javno objavljen, a zbog čega tvrdimo i da donošenje ovog zakona predstavlja običnu političku lakrdiju i istorijski nonsens aktuelne Vlade Republike Srpske.

Ovom prilikom nažalost moramo konstatovati i da je Vlada Republike Srpske zloupotrijebila opšteprihvaćenu i pozitivnu mjeru povećanja neoporezivog dijela plate, a koja se redovno primjenjuje u svim demokratskim i socijalnim društvima i to za potpuno lažno i iskrivljeno medijsko predstavljanje navodno značajnog povećanja plata i poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zdravstvenih radnika i to na prevaran način da je uvećanje neoporezivog dijela plata prikazano fiktivnim i lažnim povećanjem platnih koeficijenata u ovom zakonu, a da je stvarni iznos povećanja mjesečne plate potpuno minoran i krajnje beznačajan.

Stoga samo istine radi, Strukovni sindikat doktora medicine ponovo upozorava predsjednika Vlade Republike Srpske i resornog ministra da su samo zadnjim izmjenama Zakona o platama iz decembra 2016.godine bitno smanjenjene stope naknada po osnovu minulog rada, a čime su i svim zdravstvenim radnicima značajno umanjene plate po ovom osnovu i da je potpuno jasno da minorno povećanje ni na koji način ne može da kompenzuje navedeno umanjenje plate koja za veliki broj naših zdravstvenih radnika sigurno iznosi više od hiljadu konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.

Na kraju javno najavljujemo da ovaj Sindikat nastavlja sindikalnu borbu za prava svojih članova svim dopuštenim sredstvima i pozivamo sve zdravstvene radnike da javno osude ovakvu neprimjerenu i potpuno nakaradnu politiku Vlade Republike Srpske u oblasti plata i drugih naknada, a obraćamo se i svim zdravstvenim radnicima da se aktivno uključe i podrže naše naredne sindikalne aktivnosti i mjere koje će preduzeti organi ovog Sindikata u saradnji sa Sindikatom medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, a sve u cilju konačnog ukidanja ovog rigidnog i nakaradnog Zakona o platama.

Comment here