EKONOMIJANASLOVNA

Firme iz Republike Srpske učestvuju u građevinskim projektima u Njemačkoj

Predstavnici kompanija „Čekić“ d.o.o. iz Gradiške i „Zrnić Mont“ iz Laktaša potpisali su u Frankfurtu sporazum o Saradnji sa njemačkom građevinskom firmom „Alpha Projektmanagement“ UG iz Frankfurta, kojim su definisali prava i obaveze u budućem dugogodišnjem partnerskom odnosu.

Konkretni detalji će biti precizirani pojedinačnim ugovorima za sve buduće projekte. Kao prva direktna investicija, firme iz Laktaša i Gradiške će učestvovati u građevinskim projektima u pokrajini Hessen koje provodi „Alpha Projektmanagement“ UG.

Ukupan iznos prvog ugovora iznosiće više od pola miliona eura ili više od milion konvertibilnih maraka. Sporazum je potpisan u prostorijama Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu, gdje je cijeli proces od pronalaska partnera pa do realizacije, proveden ličnim zalaganjem Generalnog konzula Lučiana Kaluže.

Kada je riječ o pojedinostima prvog ugovora, konkretno, navedeni iznos sredstava će iz SR Njemačke biti većim dijelom uložen u materijal, proizvode i rad u „Čekić“ d.o.o. i „Zrnić Mont“ i to je samo prva faza projekta.

Ostale faze realizovaće se po planu izgradnje u ovom projektu, ali takođe i u drugim projektima u narednom periodu. Shodno tome, očekuje se da planirane investicije budu u sličnim ili većim iznosima, zavisno od projekata koji se budu realizovali.

Generalni konzul BiH u Frankfurtu izjavio je nakon da je ovim potpisivanjem završena je prva faza, a da se u sljedećoj očekuje potpisivanje pojedinačnih ugovora vezanih za specifičnu vrstu poslova.

“Takođe, očekuje se nastavak partnerstva na ostalim građevinskim projektima u Njemačkoj tako da govorimo o iznosima od nekoliko miliona konvertibilnih maraka uloženih direktno u našu privredu. Između ostalog ovakvim projektima gdje smo konkretno zaslužni za investiranje u proizvde sa našeg tržišta, opravdamo svoj angažman i kao diplomate koje promovišu i razvajaju ekonomiju svoje zemlje”, rekao je Kaluža.

Danas potpisani sporazumi i najavljeno investiranje rezultat su nastavka aktivnosti koje provodi Generalni konzulat u Frankfurtu. U narednom periodu očekuje se još nekoliko projekata i aktivnosti, periodu kako na ekonomskom tako i na planu promocije turističkih potencijala.

Comment here