DRUŠTVONASLOVNA

Načelnik opštine Dvor: Nije počelo odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina izjavio je za novinsku agenciju Srna da nije počelo odlaganje radioaktivnog otpada u kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori, koja će, prema odluci hrvatske Vlade, biti jedina lokacija na kojoj će se vršiti zbrinjavanje nuklearnog otpada iz elektrane “Krško”.

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina. FOTO: Srna.

Arbutina je rekao da je planirano da Hrvatska 2033. godine počne odalaganje svog dijela radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane “Krško”, te da je tražio zvaničnu informaciju da li je to u međuvremeno počelo u kasarni Čerkezovac.

“Zvanična informacija je da se ne odlaže i da se neće odlagati sve dok je u kasarni vojska”, dodao je Arbutina.

On je podsjetio da je prošle sedmice na sastanku međudržavne komisije Hrvatske i Slovenije, koja je održana u Zagrebu, zaključeno da do septembra treba da bude donesena konačna odluka da li će Hrvatska svoj dio radioaktivnog otpada iz elektrane Krško odlagati u Vrbini u Sloveniji ili na Trgovskoj gori.

Arbutina je napomenuo da je Vlada Hrvatske 9. novembra prošle godine donijela Nacionalni program sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva kojim je definisano da jedina lokacija bude Trgovska gora.

Prema njegovim riječima, opština Dvor se od početka protivi da lokacija bude Trgovska gora i da je stav ostao nepromijenjen.

“Mislim da i dalje ima prostora da se djeluje, sve dok ne počne odlaganje što je planirano 2033. godine”, istakao je Arbutina.

Kasarna Čerkezovac. FOTO: kostajnica.net

Nacionalnim programom sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva od 2019. do 2023. godine, koji je usvojila Vlada Hrvatske, planirano je, između ostalog, dobijanje građevinske dozvole i određivanje putne, odnosno željezničke rute za transport otpada.

U periodu 2023-2025. godina planirano je fizičko preuzimanje, transport, prihvatanje i skladištenje polovine generisanog pogonskog radioaktivnog otpada na lokaciju Čerkezovac.

Od 2025 do 2043. planirano je preuzimanje, transport, prihvatanje i skladištenje polovine pogonskog radioaktivnog otpada koji će nastati u vrijeme produženog rada pogona elektrane Krško.

U periodu 2043-2060. planira se prihvatanje i skladištenje polovine dekomisijskog radioaktivnog otpada, a od 2060. do 2065. premještanje otpada iz dugoročnog skladišta u odlagalište i zatim razgradnja dugoročnog skladišta i zatvarnje odlagališta čija je lokacija Trgovska gora.

Osim toga, dokument predviđa da se analizira i varijanta da Hrvatska preuzme ukupnu količinu otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

Istovremeno, zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač kaže da ova lokalna zajednica očekuje da novi saziv Savjeta ministara pokloni više pažnje problemu odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini ove opštine i državne granice.

Zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač. FOTO: Srna.

“Nekako se čini da Savjet ministara nije poklonio dovoljno pažnje ovom problemu. Očekujemo od novog saziva Savjeta ministara da pitanje odlaganja radioaktivnog otpada bude tačka dnevnog reda prve zajedničke sjednice sa Vladom Hrvatske”, rekao je Lukač novinarima.

On je podsjetio da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u proteklom periodu pokrenulo proceduru proglašavanja parka prirode Una.

“Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa treba da do aprila iduće godine dostavi studiju parka prirode, da bi nakon toga resorno ministarstvo predložilo Vladi Republike Srpske proglašavanje parka prirode”, rekao je Lukač.

On je podsjetio da je ministar Srebrenka Golić, koja je i predsjednik Radne grupe koju je zbog ovog problema formirao Savjet ministara, više puta naglašavala da je Hrvatska određivanjem lokacije prekršila ESPOO konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu i Arhušku konvenciju koja definiše prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.

“S obzirom da je BiH ratifikovala ESPOO konvenciju u oktobru 2016. godine ostaje da zatražimo arbitražu pred međunarodnim sudom”, naveo je Lukač.

Prema njegovim riječima, i opština Novi Grad je provela sve postupke u svojoj nadležnosti i obavijestila sve nadležne institucije BiH o ovom problemu.

“Ponovićemo ovaj postupak jer se radi o stvarnom problemu”, rekao je Lukač, koji je podsjetio da je u utorak, 22. januara, u Zagrebu održana sjednica zajedničke Međudržavne komisije na kojoj nije postignut dogovor između Hrvatske i Slovenije o odlaganju radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane “Krško”.

Lukač kaže da je dogovoreno da koordinaciona grupa uradi analizu pravnog i tehničkog rješenja, a u skladu s tim države će prihvatiti odluke.

“Slovenija ostaje kod prijedloga o izgradnji zajedničkog odlagališta u Vrbini što Hrvatska ne prihvata”, kaže Lukač.

On je pojasnio da bi u slučaju zajedničkog odlaganja, osim što bi finansirala polovinu troškova, Hrvatska ostala i bez naknade za odlaganje, a procjenjuje se da je riječ o pet do 10 miliona evra godišnje.

Lukač je podsjetio da je na sastanku u Zagrebu ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić rekao je da Hrvatska mora imati održivo rješenje za zbrinjavanje cjelokupnog radioaktivnog otpada sa teritorije Hrvatske.

Ministar za infrastrukturu Slovenije Alenka Bratušek je navela da Hrvatska zbog troškova i naknade, kako kaže Lukač, razmišlja da svoj otpad odlaže u kasarni Čerkezovac na Trgovskoj Gori u opštini Dvor.

Podsjećamo, portal Gerila je već pisao o problemu odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Građani Novog Grada sa kojima smo pričali sumnjaju da se nuklearni otpad već potajno odlaže, dok su predstavnici NVO i stručnjaci upozoravali na moguću ekološku katastrofu. Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina je za portal Gerila izjavio da su oni nemoćni da urade bilo šta ali da će koristiti sve mogućnosti da ne dođe do zbrinjavanja otpada na predviđenoj lokaciji.

Comment here