KOLUMNE

Velizar Antić: “Srpska reprezentacija” u Sarajevu napravila ogroman korak ka približavanju NATO-u

Na danas održanoj sjednici Savjeta ministara usvojeno je nekoliko važnih dokumenata kojima se RS približava NATO-u i kojima se oduzimaju nadležnosti RS. Prvi je uspostavljanje Komisije za saradnju sa NATO, napisao je politički analitičar Velizar Antić.

Ovo je još jedan mali korak koji BiH i RS vodi u ovaj vojni savez. I naravno, sve pod rukovodstvom Milorada Dodika i njegovog SNSD-a.

Ali za slijepe i gluve, džaba je pričati. Oni će reći da je Mile protiv NATO i kada se zastava BiH zaviori u ovom Savezu.

Drugi je Realizacija programa reformi BiH 2019-2020. Ovo je u suštini izvještaj koji BiH treba da podnese NATO-u šta je sve urađeno u prethodnom periodu.
Logično pitanje: ukoliko BiH ne ide prema NATO-u zašto mi njima uopšte šaljemo izvještaje?
Slijepi i gluvi kako ovo objašnjavate?

Tri: usvojena Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja.
Zar ovo nije moglo da se uredi na nivou RS?
Zar i ovo nije prenos nadležnosti?

Četiri: Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji u područjima visokog obrazovanja i nauke između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije.
Pitanje za SNSD: Zar obrazovanje nije u nadležnosti RS?
Kakve veze ima Savjet ministara sa obrazovanjem. Obrazovanje je u isključivoj nadležnosti entiteta.
Zašto vršite prenos nadležnosti sa nivoa RS na državni nivo.
Za slijepe i gluve: ovo je klasični prenos nadležnosti i nikako drugačije ga ne možemo definisati.

Pet: Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o formiranju Radne grupe za uspostavljanje kontakt-tačke/tački za vatreno oružje u Bosni i Hercegovini, s ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti te jačanja regionalne i saradnje sa Evropskom unijom.
Zadatak Radne grupe je da do 30. juna 2021. godine definiše sjedište i ulogu kontakt-tačke za vatreno oružje; njene upravljačke strukture; postojeće baze podataka o vatrenom oružju u BiH; te vrste informacija koje se razmjenjuju uz analizu tehničkih kapaciteta, o čemu će do 31. 7. 2021. godine podnijeti izvještaj Savjetu ministara BiH.

Gospodo iz SNSD-a zar ovo nije moglo da se uredi na nivou entiteta. Zašto je potrebno imati i na centralnom nivou registar ljudi koji posjeduju vatreno oružje.
Zašto na mala vrata prenosite ono što je u nadležnosti RS na državni BiH nivo?

Šest: Jako važno pitanje i tiče se saradnje sa EUROPOL-om.
Savjet ministara jednoglasno je u drugom krugu glasanja donio Odluku o dodjeli prostora Ministarstvu bezbjednosti u svrhu uspostavljanja zajedničke kontakt-tačke za saradnju sa Evropolom.

Na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija, Ministarstvo bezbjednosti dobiće prostor u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, čime se omogućava uspostavljanje kontakt-tačke i unapređuje saradnja BiH sa Evropolom.
Ovo praktično znači da će u BiH postojati jedna tačka koja će sarađivati sa EUROPOL-om.

Na ovaj način ste unizili MUP RS i prenijeli još jednu njegovu nadležnost na centralni nivo.
Jako me zanima kako slijepi i gluvi opravdavaju ovo prenošenje nadležnosti MUP-a RS na centralni nivo.

Sedam: Savjet ministara BiH zadužio je direktora Direkcije za ekonomsko planiranje da potpiše Pismo namjere za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju sa Zajedničkim istraživačkim centrom Evropske komisije i uputi ga u daljnju proceduru.
Savjet ministara ranije je iskazao čvrstu opredijeljenost za započinjanje procesa pametne specijalizacije u Bosni i Hercegovini, a u novembru prošle godine je usvojena Odluka o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije u BiH (S3).

Ovo je još jedna katastrofalna odluka srpske “reprezentacije” u Sarajevu i još jedno prenošenje nadležnosti.
Naime, Savjet ministara uopšte nema ministarstvo za obrazovanje i nauku i ove oblasti su u isključivoj nadležnosti entiteta.
Gospodo iz SNSD-a, zašto krnjite nadležnosti koje ima RS i na mala vrata ih prenosite na državni BiH nivo.

I naravno, kako na ovaj prenos gledaju oni slijepi i gluvi koji će svaku odluku vlasti u RS opravdati, prije svega iz svog ličnog interesa.

Suma sumarum: Danas je srpska “reprezentacija” u Sarajevu napravila ogroman korak ka približavanju BiH NATO-u jer je donijela odluku o formiranju Komisije koja će se baviti ovim pitanjem.

Pored ovoga, preneseno je još pet nadležnosti sa nivo RS na centralni BiH nivo.

Nemojte poslije da se hvatate za glavu i kažete kako niste znali i kako niste bili upozoreni.

(Za detalje pogledajte na ovoj stranici)

IZVOR: Infoveza

Ostavite komentar