ISTRАŽIVANJA

Kako su zbog kamenoloma prevareni građani Prnjavora?

Kamenolom na planini Ljubić, korišten za eksploataciju materijala za gradnju autoputa “9. januar”

Drugog dana oktobra 2018. godine, tri dana prije održavanja Opštih izbora u Bosni i Hercegovini svečano je uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske u saobraćaj puštena dionica autoputa od Prnjavora do Doboja. To je značilo da su radovi na izgradnji autoputa na području opštine Prnjavor završeni a da mještani, naročito južnog dijela ove opštine, mogu da odahnu čekajući sanaciju puteva korištenih u izgradnji autoputa.

Međutim, problemi mještana umjesto da budu okončani samo su gurnuti pod tepih. Obaveze onih koji su investirali u gradnju ali i onih koji su zaradili od gradnje i eksploatacije materijala za gradnju koristeći resurse u vlasništvu naroda, nisu ispoštovane do kraja. Stanje koje je ostavljeno nakon završetka izgradnje autoputa “9. januar” je haotično i očigledno je da niko više, budući da je posao završen, nema interes da investira u ono gdje nema zaradu već samo trošak bez obzira na preuzete obaveze.

Sanacija lokalnih puteva i vraćanje u stanje kakvo je zatečeno prije početka gradnje obećana je nakon dogovora postignutih između izvođača radova, lokalne zajednice, Autoputeva Republike Srpske i kompanije MG Mind koja je vlasnik koncesije nad kamenolomima sa kojih je eksploatisan materijal za gradnju autoputa.

Prema dogovorima i potpisanim memorandumima lokalni i regionalni put koji su korišteni za prevoz materijala sa dva kamenoloma na planini Ljubić morali su biti sanirani u potpunosti prije puštanja u saobraćaj dionice autoputa Prnjavor-Doboj. Dakle, prije oktobra 2018. godine.

Memorandum o regulisanju odnosa u vezi sa rehabilitacijom lokalnog puta između opštine Prnjavor, GD Granit iz Skoplja, MG Mind i mjesne zajednice Donji Vijačani zaključen je 2. februara 2016. godine. Izvođači radova i preduzeće MG Mind samo djelomično su ispoštovali obaveze preuzete memorandumom a putevi koji su korišteni u izgradnji autoputa, danas, dvije godine nakon puštanja dionice u saobraćaj su u vrlo lošem stanju.

„Sporazumom je određeno da su korisnici puta dužni da po završetku radova na izgradnji autoputa izvrše rehabilitaciju navedenih puteva, odnosno da ih vrate u prvobitno stanje“, piše u memorandumu iz juna 2016. godine.

Mještani svjedoče da je preko lokalnih puteva, dnevno u vrijeme izgradnje autoputa, prelazilo između dvije i tri stotine natovarenih kamiona koji su prevozili materijal za gradnju iz dva kamenoloma, a cijeni se da je ukupno preko lokalnih puteva u tom dijelu opštine Prnjavor prevezeno na milione kubika materijala.

Lokalna opozicija podsjeća da je obećanje bilo da će kada sav posao bude završen, putevi biti i bolji nego što su bili prije početka gradnje autoputa. Umjesto toga, mještani južnog dijela opštine imaju probleme i dvije godine nakon završetka radova.

Slaviša Jenjić

„Kamenolomi su u produžetku, jedan kamenolom Ljubić, jedan Čelari iz kojih se i danas nosi materijal za razne aktivnosti. Mi smo uspjeli napraviti jedan sporazum da to malo saniraju koliko-toliko pod pritiskom građana da mogu putovati. Ostao je dogovor da će Granit, makedonska firma, sanirati lokalni put a da će MG Mind sanirati ovaj regionalni dio puta. Međutim ovaj regionalni dio nikada nije završen. Granit je svoje ispoštovao. Suština je prevara Autoputeva i Puteva, s kim su oni to trebali dogovoriti mi to ne možemo znati. Obećano je da će sve biti dovedeno u red prije otvaranja autoputa. Mi smo pokušavali preko opštine, dosta puta smo tražili i nikada nismo dobili zvaničnu informaciju kada će to biti. A sve i dalje što se radi na opštini ide ovim putem. Mi ne sporimo da se radi, nismo sporili ni da se radi autoput ali i mi živimo ovdje. Svakodnevno kamioni prolaze i nije to problem ali i mi tražimo svoja prava a ne da budemo zapostavljeni“, kaže za Gerila.info Slaviša Jenjić koji živi u ovom dijelu opštine a i odbornik je SDS-a u skupštini opštine Prnjavor.

Kamenolom Ljubić

Preduzeće MG Mind iz Mrkonjić Grada, u vlasništvu Mladena Milanovića Kaje, koncesiju nad kamenolomom Ljubić na obroncima istoimene planine dobilo je 2014. godine, nakon početka gradnje dionice autoputa kroz Prnjavor, na period od dvadeset pet godina.

Iz ove kompanije nisu nam, do momenta objavljivanja teksta, odgovorili na pitanja u vezi sa njihovim obavezama sanacije puteva koji vode od kamenoloma čiji su koncesionar a koji su korišteni za prevoz materijala za gradnju autoputa.

 

Most

Most u blizini kamenoloma Ljubić

„MG Mind se obavezao da će proširiti most, sanirati i po završetku radova vratiti u prvobitno stanje, međutim od toga ništa nema. Oni su uradili neku improvizaciju pješačkog mosta, to je smiješno, samo da bi ispoštovali taj dio nekog sporazuma koji smo mi u početku sa njima postigli. Ostavili su iza sebe smetljište, odlagalište guma na kamenolomu, otpad sumnjivog porijekla koji sad istovaraju u toku noći. Tokom noći oni to kipaju gore, to je nekakav sadržaj nepoznat, mi ne znamo šta je to.“

Gojko Vuković

Ovako za Gerila.info priča Gojko Vuković koji živi u neposrednoj blizini kamenoloma Ljubić, jednog od dva kamenoloma korištenih u gradnji autoputa. Most o kojem govori je most u zaseoku Vukovići preko kojeg su prelazili kamioni natovareni materijalom za gradnju autoputa. On svjedoči da je kamenolom napušten jer je poslužio svrsi a da je pretvoren u smetljište. Čitav prizor izgleda postakopaliptično.

Kamenolom Ljubić

Mještani tvrde da nepoznati kamioni sporadično noću dolaze na kamenolom i istovaraju nepoznat materijal. Dodatni problem koji navode jeste taj da ispod kamenoloma teče rijeka koja puni bazen iz kojeg se cijela opština snadbjeva vodom.

Otpad nepoznatog porijekla na kamenolomu Ljubić

Iz kompanije MG Mind nismo dobili odgovor ni na pitanje u vezi s tvrdnjama mještana, koji žive u blizini kamenoloma, da nepoznati kamioni istresaju otpad nepoznatog porijekla na kamenolomu Ljubić.

Iste odgovore tražili smo i od Opštine Prnjavor. Načelnik ove opštine Darko Tomaš tvrdi za naš portal da opština nema saznanja da se na kamenolomu istovara otpad sumnjivog porijekla a da će navode ispitati kao i da će obavijestiti nadležnu republičku inspekciju kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ulaz u kamenolom Ljubić

Kada je u pitanju sanacija puteva devastiranih zbog gradnje autoputa načelnik Prnjavora kaže da je opština nadležna za lokalne puteve, ne i regionalni. Tomaš tvrdi da je Opština u nekoliko navrata obavještavala nadležne institucije o stanju puteva kao i da su tražili da se oštećeni dio sanira.

 

Most u blizini kamenoloma Ljubić

Za most u zaseoku Vukovići koji se nalazi u blizini kamenoloma Ljubić, načelnik Prnjavora tvrdi da je saniran nakon završetka gradnje autoputa kao i da je izgrađena pješačka staza kako bi se odvojio pješački i drumski saobraćaj.

„Most je trenutno u funkcionalnom stanju i preko njega se odvija putnički i teretni saobraćaj. Na navedenom mostu su prije a i toku izgradnje autoputa izvršene sanacije i rekonstrukcija u nekoliko navrata. Opština Prnjavor će izvršiti procjenu stanja mosta i prema stručnim nalazima izvršiti sve potrebne radnje koje budu potrebne“, napisao je u odgovoru načelnik Opštine Prnjavor Darko Tomaš.

Most u blizini kamenoloma Ljubić

Sa njegovim tvrdnjama ne mogu da se slože mještani tog djela opštine koji pokazuju da most nema ogradu a da neoprezni, naročito djeca, lako mogu da propadnu kroz most.

Milan Aleksić, mještanin južnog dijela opštine Prnjavor, kaže da je vijest o gradnji autoputa kroz ovu opštinu dočekana sa radošću. Aleksić za naš portal priča kako su mještani nekoliko mjesnih zajednica bili svjesni da će zbog gradnje podnijeti najveći teret ali da su bili spremni da izdrže sve zbog obećanja da će im putevi biti sanirani.

Most u blizini kamenoloma Ljubić

„Tokom čitave izgradnje mještani nisu pravili problem. Postojalo je čvrsto obećanje od strane Autoputeva a i od lokalne vlasti da će put biti saniran nakon završetka izgradnje autoputa. Taj put nije doveden u prvobitno stanje i pored činjenice da je od otvaranja autoputa prošlo neko vrijeme. Ono što je bitno, u nekoliko navrata su naši mještani se obraćali vršiocima naše lokalne vlasti i oni su govorili da će to sve biti brzo riješeno. Postoje i video zapisi tih obećanja načelnika Tomaša. Mi nećemo političku priču kako je predstavljaju. Mi nećemo da budemo taoci politike i da čekamo jedne izbore, druge izbore, treće izbore da bi nešto bilo završeno“, kaže Milan Aleksić.

Milan Aleksić

U preduzeću Autoputevi tvrde da je nakon puštanja u saobraćaj autoputa sve urađeno po dogovoru, da je izvršena inspekcija a da su putevi sanirani. Lopticu prebacuju u polje koncesionara.

„Tačnije, u periodu od 13.3. 2014. godine do 30.11.2017. godine, izvođač radova na izgradnji autoputa obavljao je redovno i vanredno održavanje predmetnih dionica regionalnih puteva, dok je tokom svake zimske sezone zimsko održavanje obavljao upravljač puta, JP „Putevi RS“, odnosno nadležni izvođači na redovnom održavanju puteva. Po završetku izgradnje autoputa, izvođač je sanirao oštećenja na regionalnim putevima, te je izvršena inspekcija i primopredaja održavanja regionalnih puteva, što je konstatovano i zapisnikom, sačinjenim 30.11.2017. godine, potpisanim od strane svih učesnika, što je potkrijepljeno video i foto dokumentacijom. Napominjemo da je lokalni put, koji od regionalnog vodi do kamenoloma, održavao jedan od članova konzorcijuma, firma „Granit“ iz Skoplja, na osnovu direktnog ugovora sa Opštinom Prnjavor. Već više od dvije godine, izvođač radova, koji je gradio autoput „9.januar“ ne koristi te dionice regionalnih puteva, niti se materijal iz navedenog kamenoloma koristi za potrebe izgradnje autoputeva u Srpskoj. Put vjerovatno koristi koncesionar kamenoloma za svoje potrebe, te se za dodatne inforamcije obratite njima“, piše u odgovoru Autoputeva Republike Srpske.

Milan Petrović, još jedan odbornik lokalnog opozicionog SDS-a kaže kako su oni i kao odbornici ali i mjesna zajednica u nekoliko navrata tražili reakciju, djelovanje i odgovore nadležnih službi i institucija. Samo smo dobijali obećanja, kaže on.

Milan Petrović

„Sav posipni materijal je izvezen iz kamenoloma planine Ljubić gdje oni nisu adekvatno plaćali koncesiju. Na kraju se ispostavilo da opština od svega toga nije imala dovoljno ni za krpljenje rupa po putu a pogotovo ne za sanaciju putnih pravaca koji su devastirani prilikom voženja posipnog materijala. Mnogi objekti ljudi koji žive pored puta su uništeni, fasade, ograde i ljudi nisu imali nikakvo pravo na naknadu te štete. Djeca ovuda prolaze, idu u školu, ljudi idu na posao a saobraćaj je potpuno nebezbjedan. Preko mosta prelazi mnogo djece iz zaseoka Vukovići. Ovaj dio opštine podnio je najveći teret izgradnje autoputa i nismo zaslužili ovakvo nedomaćinsko ponašanje vlasti prema ovim ljudima. Uvijek mi imamo obećanja, ali ne živi se samo pred i poslije izbora. Mi živimo ovdje stalno i moraćemo preduzeti neke konkretne mjere, blokade dok se taj most i ovaj put ne dovedu u prvobitno stanje“, kaže Petrović.

Zvanično, Opštini Prnjavor je na osnovu koncesije koju je dobio MG Mind za osam godina, od januara 2012. do kraja 2019. godine uplaćeno 939.491 maraka.

GERILA info

Comment here