Za predstavništva RS u ovoj godini 4,7 miliona maraka

  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada RS je na današnjoj sjednici donijela Odluku o raspodjeli sredstava za rad predstavništava Republike Srpske u svijetu za ovu godinu. U 2019 godini za rad predstavništava biće iz budžeta izdvojeno 4,7 miliona maraka.

Sredstva u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 KM, raspoređuju se na sljedeći način: Predstavništvu u Republici Srbiji – Beograd 740.000,00 KM, Predstavništvu u SR Njemačkoj – Štutgart 380.000,00 KM, Predstavništvu u Ruskoj Federaciji – Moskva 920.000,00 KM, Predstavništvu u Kraljevini Belgiji – Brisel 610.000,00 KM, Predstavništvu u Izraelu – Jerusalim 300.000,00 KM, Predstavništvu u Republici Austriji – Beč 620.000,00 KM, Predstavništvu u SAD – Vašington 600.000,00 KM, Predstaništvu u Republici Grčkoj – Solun – 320.000,00 KM, Sredstva za osnivanje i rad novih predstavništava 210.000,00 KM.“- stoji u odluci Vlade Republike Srpske.

Uplata sredstava predstavništvima vršiće se u skladu sa prilivom sredstava u budžet Republike Srpske.

“U skladu sa članom 13. stav 3 Uredbe o uslovima za osnivanje i rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu i Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja budžetskih sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske, odobravanje budžetskih sredstava za finansiranje rada predstavništava vrši se jedanput godišnje, na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, a njihova doznaka vrši se mjesečno, odnosno u izuzetnim slučajevima kvartalno, u skladu sa prilivom sredstava u budžetu Republike Srpske.”- piše u odluci.

Među predstavništvima koja će ove godine dobiti sredstva za rad ponovo je i predstavništvo u Izraelu čije postojanje odnosno nepostojanje je izazvalo najviše polemike u Republici Srpskoj.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, inače je, davno obećalo da će javnosti predočiti i način trošenja novca na rad predstavništava ali i konkretne rezultate rada svakog predstavništva Republike Srpske pojedinačno.