Dan nakon što ga je Šmit suspendovao, Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske stupio na snagu

Dan nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit suspendovao Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, zakon je stupio na snagu.