U Vladi uvijek ima mjesta

Ministarstvo za evropske integracije i ekonomsku saradnju Republike Srpske novom sistematizacijom ima 75 izvršilaca. Dvadeset više nego 2012. godine a

Read More

DW: Grafiti kao mirotvorci

Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije više od dvije decenije, do danas nije bilo suštinskog pomirenja između različitih etničkih grupa.

Read More