Identitetska buka i bijes

Naše rane više bole. Vaši zločini su gori. Mi imamo heroje, vi imate zločince. Ovo je naša vijekovna zemlja. Vi ste uljezi na našoj zemlji. Nastal

Read More